object(DataBase)#5 (8) { ["host"]=> string(9) "localhost" ["database"]=> string(11) "jconline_db" ["user"]=> string(6) "portal" ["pass"]=> string(88) "MTM0NisxMzQ5KzEzNjIrMTM0NSsxMzQzKzEzNTUrMTM1MysxMzUzKzEzNDErMTM1OSsxMzYwKzEzNDUrMTM1OA--" ["type"]=> string(5) "mysql" ["port"]=> string(0) "" ["connect"]=> object(PDO)#6 (0) { } ["instance"]=> string(8) "db_write" }